Aarestrup, Emil Uddrag fra Elegie [Af mangen gravitetisk Sjæl, hvor tidt] (DK)

Ja, Usselheden, det maae vi formode,
Og Kjedsomheden, ikke at forglemme,
Knap tør jeg sige det - ja, selv det Slemme,
Det Bandsatte, det havde vist sit Gode,
Naar vi var mere rigtig i det hjemme,
Og at behandle det tilgavns forstode,
83 Min Trøst har derfor været alletider:
Elendigheden har saa mange Sider.