Aarestrup, Emil Uddrag fra Aturernes Grave (DK)

Ingen kan forstaae dens Udraab,
Ingen kan dens Sprog udgrunde;
Hele Stammen, som har talt det,
Hele Slægten gik til Grunde.