Aarestrup, Emil Uddrag fra Ritorneller [Blomst af Mimosen] (DK)

22.

Torskeflab, god Aften!
See hvilken Plads jeg fik mig her hos Rosen;
Ærgrer det dig ikke? du kunde havt den.