Aarestrup, Emil Uddrag fra Ritorneller [Blomst af Mimosen] (DK)

33.

Sorte Svane,
Et Særsyn er du, men mit Øie lystrer,
Naar det skal hylde Skjønhed, ingen Vane.