Aarestrup, Emil Uddrag fra Ritorneller [Blomst af Mimosen] (DK)

40.

Regnsky paa Himlen,
Skjøndt Jordens Blomster smile dig imøde,
Altid tungsindig seer du ned paa Vrimlen.