Aarestrup, Emil Uddrag fra Ritorneller [Blomst af Mimosen] (DK)

42.

I ere smaa og ubetydelige,
Men det gjør ei til Sagen, Ritorneller,
Var I blot vingede og nydelige.