Aarestrup, Emil Uddrag fra Dyrehaugen (DK)

24.

Olding, som strækker i Græsset de støvede Lemmer!
Forgjæves den sidste Draabe af Flasken du klemmer,
Du føler endnu dig som kummerlig Borger,
Du finder endnu i din Sjæl de elendige Sorger.