Aarestrup, Emil Uddrag fra Fjerboldtspillet (DK)

Et andet Maal i Sigte,
Du brugte andre Vaaben -
Du skottede til Siden,
Hvor Vinduet stod aaben.