Aarestrup, Emil Uddrag fra I Theatret (DK)

Ei Parquettets Herrer
Seer du Haaret purre;
Ei i første Rang de
Smaa Blondiner kurre.