Aarestrup, Emil Uddrag fra I Theatret (DK)

Selv ei Prindsen seer du
- Skjøndt han troer det sikkert -
Med de sorte Barter
Og den gyldne Kikkert.