Aarestrup, Emil Uddrag fra Erkjendelse (DK)

At ikke jeg forlængst har hængt mig
Om hendes Hals, om hendes Knæ,
Og i mit Raserie har vovet -
Ja, hun maa troe jeg er af Træ.