Aarestrup, Emil Uddrag fra I en Landsbykirke (DK)

Tre, fire gamle Bønder,
Samt Præst og Degn, var Flokken,
Som med sit Skrat fra Taarnet,
Høitrevnet, kaldte Klokken.