Aarestrup, Emil Uddrag fra I en Landsbykirke (DK)

Det eneste Par Engle,
Som fandtes, laae i Gruset,
Ormstukne, invalide,
Henslængt i Vaabenhuset.