Aarestrup, Emil Uddrag fra I en Landsbykirke (DK)

Og Lysene paa Altret
Var ikke tændt - bevares!
Der gives intet Sted, hvor
Meer ugeneert kan spares.