Aarestrup, Emil Uddrag fra Latteren (DK)

»Du veed ei, Ven, hvormeget
Din Lystighed mig saarer;
Brast jeg ei ud i Latter,
Saa brast jeg ud i Taarer.«