Aarestrup, Emil Uddrag fra Platanen (DK)

Med dig eet og det samme!
Din Dryas, din Veninde!
Af dine grønne Blade
Og Grene sluttet inde!