Aarestrup, Emil Uddrag fra En Soirée (DK)

Det var hos hine derfor
En medfødt Ret, at straale,
Saavelsom hos de andre
En medfødt Tvang, at taale.