Aarestrup, Emil Uddrag fra En Soirée (DK)

Man havde meget godt af
Som Supplikant at bukke;
Seet fra det fromme Standpunkt,
Endogsaa af at sukke.