Aarestrup, Emil Uddrag fra En Soirée (DK)

De første Ord, han yttred,
Mig bragte paa en Tanke,
Om hvilken alle andre
Sig snoede som en Ranke.