Aarestrup, Emil Uddrag fra En Soirée (DK)

Det var en afgjort Sandhed!
Du fødtes til at byde,
Derom var intet Spørgsmaal,
Vi andre til at lyde.