Aarestrup, Emil Uddrag fra En Soirée (DK)

Du fik den fagre Holdning,
Det skjønne Blik i Eie,
For hvilket Herrer bukke,
Og alle Damer neie.