Aarestrup, Emil Uddrag fra Reflexion (DK)

Om hvilke jeg har læst, at
Etsteds - Gud veed, hvor Øen
Coralbygt netop speiler
Sin Palmebusk i Søen -