Aarestrup, Emil Uddrag fra Reflexion (DK)

Der har sit Liv forvirket;
Og, skal han Naade have,
Dog idetmindste bøder
Sin Levetid som Slave.