Aarestrup, Emil Uddrag fra Kanefarten (DK)

Decembermaanens Kugle
Med Skyen sig bedækker,
Og som en Streng paa Bassen
Langtude Isen knækker.