Aarestrup, Emil Uddrag fra Solens Nedgang (DK)

O, hvis den runde Nakke
Som Solen nu sig sænkte!
Jeg aabned mine Arme -
Det skeete, som jeg tænkte.