Aarestrup, Emil Uddrag fra Anmodning (DK)

Du veed, du er en Fakkel,
Og jeg, jeg arme Stakkel,
Er en elegisk Myg,
Der med sit Liv maa bøde,