Aarestrup, Emil Uddrag fra Anmodning (DK)

Tryk ham i Luen ind!
Du seer, hvordan han stræber -
Hav et barmhjertigt Sind!
Tryk ham til dine Læber!