Aarestrup, Emil Uddrag fra Skoveensomhed (DK)

Igjennem Bøgeskoven
Jeg dig ved Haanden førte -
Det var saa grønt og kjøligt,
Vi Nattergalen hørte.