Aarestrup, Emil Uddrag fra Midnatsscene (DK)

Da aabnede sig Døren -
En Mand kom ind - jeg bukked;
Dig tog han under Hagen,
Saae paa sit Uhr - du sukked.