Aarestrup, Emil Uddrag fra Grenenes Lyd (DK)

»Hør! Hører du den lange,
Den smertelige Tone,
Halv Fløitelyd og halv som
Et Suk i Træets Krone?«