Aarestrup, Emil Uddrag fra Grenenes Lyd (DK)

»Nei, det er to, som bøie
Med Magt sig mod hinanden,
Men klagende, haabløse -
De kan ei naae hinanden!«