Aarestrup, Emil Uddrag fra Blikket (DK)

Du aabner halvt kun Øiet -
Men denne Spalt, den Strimmel
Af en formørket, skyet,
Heel overtrukken Himmel -