Aarestrup, Emil Uddrag fra Det første Bud (DK)

»Jeg maa give dig i Aften
Strenge Love, Afgudstræl!
Disse Suk er al min Torden,
Denne Blomsterhøi mit Fjeld.