Aarestrup, Emil Uddrag fra Det første Bud (DK)

Du skal elske og tilbede
Mig alene - veed du vel?
Skjøndt min Vrede er en Taare,
Kan den dræbe dig, Rebel!«