Aarestrup, Emil Uddrag fra Ved Stranden (DK)

Jeg vil mig ogsaa skynde,
Jeg vil mig ogsaa væbne -
Endskjøndt - ved dine Fødder
Mig venter samme Skjæbne.