Aarestrup, Emil Uddrag fra Øhlenschlägers Collegium (DK)

Som i Onyxens dunkle Aarer vinder
De skjønne Former sig i dunkle Halle,
De røde Lys med Ildcouleurer falde
Paa Billedstrømmen, som i Ord henrinder.