Aarestrup, Emil Uddrag fra Øhlenschlägers Collegium (DK)

Ha - underfuld i Tausheds dybe Svæven,
Blandt Stjerner halv og halv i Aftenrøde
Staaer Poesiens maanedunkle Lære.