Aarestrup, Emil Uddrag fra Jeg havde faaet Brev fra dig, Nanette ... (DK)

Jeg havde faaet Brev fra dig, Nanette.
Jeg var, begriber du, i Himmerige.
I næste Uge - du Guddommelige! -
O min Henrykkelse, den kan du gjætte!