Aarestrup, Emil Uddrag fra Jeg havde faaet Brev fra dig, Nanette ... (DK)

En Sympathi - thi hun var polsk - med Polen?
Alt gik i eet - du - hun - min Troskab - Himmel!
Hvor man kan være svag og hjertesvimmel.