Aarestrup, Emil Uddrag fra Din Følelse er Aske (DK)

Jeg veed det nok, det er den,
Og du har Ret deri;
Det er min hele Verden -
Ak, at den var forbi!