Aarestrup, Emil Uddrag fra Tag dette Kys, og tusind til, du Søde ... (DK)

Jo tiere sig vore Læber møde,
Jo meer beruust paa ingenting jeg tænker.
Min Prosa jeg til Cancelliet skjænker
Og saa kan Riim og Vers elskværdigst gløde.