Aarestrup, Emil Uddrag fra Tag dette Kys, og tusind til, du Søde ... (DK)

Vel føler jeg, for Elskovsild tilfulde
Er Formen, skal den være reen og plastisk
Kun den, som dine Arme aabner, Hulde