Aarestrup, Emil Uddrag fra Tag dette Kys, og tusind til, du Søde ... (DK)

Men for min Tænksomhed et Net jeg fletter
For mine Viisdomsuk, et ret elastisk,
Og dog et smukt og snevert, i Sonetter.