Aarestrup, Emil Uddrag fra Hvilke Ætherregioner (DK)

Hvilke Alperoser! - Himmel,
Hvilken Flora! - Ør og svimmel,
Veed jeg, vil enhver, der saae den,
Vove Livet for at naae den.