Aarestrup, Emil Uddrag fra Tilstaaelsen (DK)

- Donna Maja, Donna Maja,
I er hvid, men kold som Maanen,
Naar den lyser paa Altanen
Mine Taarer med sit Sølvlys.