Aarestrup, Emil Uddrag fra Ja, jeg har sværmet bagvendt for din Ynde ... (DK)

Jeg fandt saa majestætisk eet og andet,
Som andre finde maadeligt og smaat;
Jeg fandt vort hele Liv var saare vandet,
Og at kun Hippokrenes Kilde smagte godt.