Aarestrup, Emil Uddrag fra Ja, jeg har sværmet bagvendt for din Ynde ... (DK)

Jeg troer, jeg har mig dog endeel forandret -
Om til det Bedre - kan jeg selv ei see.
Frem og tilbage er jeg vistnok vandret -
Hvad før var Tøe er bleven Frost maaskee.