Aarestrup, Emil Uddrag fra Ja, jeg har sværmet bagvendt for din Ynde ... (DK)

Jeg venter noget nu af Dumhedsflaben;
Forstanden er ei meer saa selvklog, kjæk.
Jeg seer det udraabt Store uden Gaben,
Jeg seer det indbildt Ringe uden Skræk.