Aarestrup, Emil Uddrag fra Ja, jeg har sværmet bagvendt for din Ynde ... (DK)

Nu er mig Verden bleven fuld og fyldig
Nu Livet blomstrer mig med Fryd og Held;
Og Hjemmel har jeg for min Dom, en gyldig,
Den Skabers selv, der fandt at Alt var vel.