Aarestrup, Emil Uddrag fra Forgjæves! min Længsel (DK)

Forgjæves! min Tanke
Kun aander og leder
Om Lokkernes Ranke,
Du fletter og breder
- - - - - - - - - -